Verónica Llorens-Rico: “Sabem que la microbiota està relacionada amb moltes malalties, però encara desconeixem si és la causa o la conseqüència.”

La implicació de la microbiota en salut humana genera cada vegada més interés, com es veu en el discurs mediàtic i de xarxes socials. Verónica Lloréns-Rico, líder del grup de Biologia de Sistemes en Interaccions Microbiota-Hospedador al Centre d’Investigació Príncipe Felipe, ha rebut en 2023 una beca Starting Grants del Consell Europeu d’Investigació com a única en la Comunitat Valenciana. En 2024, ha sigut finalista dels premis Talento Joven del Levante-EMV i CaixaBank.

info@kiketaberner.com

Per començar, quina ha sigut la teua trajectòria professional fins aquest moment?

Jo soc doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, però abans vaig fer un màster en biofísica a la Universitat Autònoma de Madrid i la llicenciatura en Biotecnologia  de la Universitat Politècnica de València. La meva carrera investigadora va començar en València, on vaig fer unes pràctiques durant la carrera, en el departament de bioinformàtica del Centre d’Investigació Príncipe Felipe. Arrel d’aquestes pràctiques, em va començar a interessar la bioinformàtica i la biologia de sistemes, que és una disciplina que intenta entendre els fenòmens biològics des d’una perspectiva més global, tenint en compte totes les possibles interaccions que hi ha entre diferents components d’una cèl·lula, per exemple.

A partir d’aquest interès  vaig fer el màster en biofísica a Madrid, que tenia una part molt important de modelatge matemàtic, d’entendre aquests fenòmens de manera global. I d’ahir vaig marxar a Barcelona, on vaig fer el doctorat, estudiant com el bacteri  Mycoplasma pneumoniae, que infecta els pulmons i que causa pneumònia, regula la expressió de les seves funcions per a respondre a diferents canvis. Aquest bacteri, dins dels pulmons, està en un ecosistema que pot estar canviant, perquè canvia, per exemple, la temperatura, o les cèl·lules del sistema immunitari tenen una resposta a aquesta infecció. Aleshores, el que volíem entendre és com el bacteri fa front a aquests canvis de l’entorn, i quins mecanismes fa servir, que va ser el focus de la meua tesi.

Una vegada acabada la tesis, m’interessava continuar treballant en bacteris però la recerca que havia estat fent era molt bàsica i volia trobar alguna cosa que pogués tenir una aplicació en salut. Més enllà que el Mycoplasma pneumoniae pot causar infeccions, els mecanismes que estudiàvem  eren a nivell molt bàsic. Aleshores, vaig veure que la microbiota intestinal, continuant amb aquesta línia de microbiologia, tenia moltes aplicacions relacionades amb salut humana.

Vaig marxar a Bèlgica, a la Universitat Catòlica de Lovaina, on vaig estar cinc anys estudiant les diferents funcions de la microbiota intestinal en humans. Arran de la pandèmia vam treballar en microbiota respiratòria i COVID. Aleshores vaig tenir una visió molt general de les funcions de la microbiota humana. I ja per últim, en acabar aquest postdoc vaig aconseguir un contracte Ramón y Cajal per tornar-me a Espanya. I vaig decidir tornar a València i em vaig incorporar com a cap de grup al centre d’investigació Príncipe Felipe, que va ser on vaig començar la meua carrera.

Ara sobretot em centre en les funcions de la microbiologia intestinal i en com estan regulades. Partint un poc del que feia tant a la tesi com al postdoc, intentant unir aquests dos camps diferents.

Quin aspecte de l’estudi de la microbiota et va convèncer per especialitzar-te en el camp?

La importància de la microbiota radica en les funcions que fan aquests bacteris – hi ha més microorganismes, però parlaré de bacteris, perquè és en el que es centra el meu grup, que ens ajuden a digerir els aliments, que estan ocupant un ecosistema i eviten que els patògens es puguen instal·lar, ajuden al nostre sistema immunitari. Sabem que totes aquestes funcions són importants, però no sabem com totes aquestes funcions es regulen dins de la microbiota.

Els bacteris al final són éssers vius que estan, en el cas de la microbiota intestinal, en un ecosistema que canvia molt, perquè cada dia mengem coses diferents, anem canviant els hàbits, envellim, tenim malalties… Tots aquests factors externs estan influenciant l’ecosistema on està la microbiota. Els bacteris que hi ha dins, o canvien les seves funcions per adaptar-se a aquests canvis, o moriran i desapareixeran de l’ecosistema. El que a mi m’interessa és com s’adapten aquests bacteris a aquests canvis, quins mecanismes fan servir i com repercuteix tot això en les funcions, que al final és el que ens interessa, perquè és el que va estar relacionat amb la nostra salut. El que intentem investigar en el meu laboratori és com es regulen les diferents funcions de la microbiota, que encara no tenim pràcticament ni idea.

En l’actualitat, es veu un augment d’interès pel concepte de microbiota i el seu efecte sobre la salut en xarxes socials i en mitjans de comunicació en general. Per exemple, en abril va eixir un documental a Netflix sobre un estudi en nutrició on un dels ganxos era l’estudi dels canvis en la microbiota. Consideres que aquest interès és positiu, o més bé està confonent a la població?

És positiu que la gent s’interesse per un tema científic relacionat amb la salut i la dieta. I, a més, crec que ens pot servir a nosaltres, els científics, per a quan necessitem, per exemple, recollir mostres de voluntaris sans o malalts. Crec que hi ha ja aquesta consciència social de la importància de la microbiota, que és un pas molt important que hem de fer nosaltres de convèncer a la gent que necessitem aquestes mostres. La població ja sap per què. Però al mateix temps, hem de ser molt conscients de les limitacions i del que sabem i el que no.

Sabem que la microbiota està relacionada amb moltes malalties, però encara no sabem, en la majoria dels casos, si la microbiologia és la causa o la conseqüència. Aleshores, no podem dir que tot es va a curar amb la microbiota, ni frases així. Hem de ser molt conscients i tenir molta cura de com transmetem aquest missatges els científics cap a la societat.

Però crec que el fet que ja la gent sàpiga què és la microbiota i en general què és el que fa, crec que és un gran pas.

El finançament del projecte REGUBIOME amb una beca ERC Starting Grant pot ser una senyal del creixent interès en la microbiota també per part de les autoritats. Com explicaries el focus del projecte?

La veritat és que les autoritats ja saben que és un tema on hem d’investigar més.

Amb el nostre projecte el que volem fer és entendre com bacteris de la microbiologia intestinal canvien les seves funcions per a respondre a estímuls externs, com canvis en la dieta, canvis en els hàbits de vida, o que pugui haver una malaltia. El que farem en aquest estudi és centrar-nos en dos bacteris, ja que la microbiota és un ecosistema amb milers de bacteris diferents, que és molt complex d’estudiar.

Un dels bacteris que estudiem és el probiòtic Lacticaseibacillus rhamnosus, que està molt estudiat i s’utilitza – i a nivell comercial es pot adquirir – per a tractar diarrees. A banda, hi ha estudis en models animals que conclouen que també pot tenir efectes beneficiosos en salut mental, reduint símptomes, per exemple, d’ansietat, d’estrès, de depressió… Quan s’ha tractat de fer estudis en humans sobre els efectes en salut mental d’aquest probiòtic, els resultats són un poc contradictoris. Hi ha malalts que sí que responen molt bé al probiòtic i altres que no. Aleshores, la nostra hipòtesi és que en una persona aquest probiòtic arriba a l’intestí, i es troba un ecosistema que li és favorable i que li permet produir una sèrie de metabòlits o de components que són beneficiosos i que tenen aquest efecte en salut mental. En canvi, a una altra persona que té una dieta o unes condicions diferents, quan el bacteri arriba a l’intestí, l’ecosistema que es troba no li és favorable, i o aquest bacteri mor i no pot expressar ningun producte que sigui beneficiós o directament no es pot instal·lar. Aleshores, el que volem veure és quin és l’efecte de l’ecosistema en la expressió de components o de metabòlits que són positius en aquest cas per a la salut mental, en general, del bacteri.

El segon bacteri en què anem a treballar és Fusobacterium nucleatum, que s’ha trobat associat a càncer de colon en molts estudis, però encara no sabem si està causant la malaltia o és una conseqüència de la mateixa. Aquest bacteri normalment resideix en la microbiota oral. Quan passa a l’intestí, expressa unes  funcions diferents a les normals, perquè les condicions són totalment diferents. I quan hi ha un tumor, pot ser li siga més favorable i per això s’instal·la allà i fa altres funcions diferents. El que volem entendre és com canvien les funcions des que està a la boca, fins que passa a l’intestí i fins que hi ha un tumor, i entendre millor quin és el paper d’aquest bacteri en el desenvolupament de tumors en el colon.

Quines aplicacions creus que poden arribar a tindre els resultats d’aquestes investigacions?

     La principal aplicació serà la d’intentar buscar teràpies més personalitzades i dirigides. Per exemple, si sabem que en el cas del probiòtic, per a que pugui tenir aquesta funció beneficiosa en salut mental, necessitem una sèrie de nutrients per a que aquest bacteri es puga desenvolupar, es podria fer un tractament que el combina amb prebiòtics o amb una dieta que faci que aquest bacteri es pugui desenvolupar en l’intestí i expressar aquestes funcions. El principal objectiu al llarg termini seria poder desenvolupar aquestes teràpies dirigides i també teràpies pera cada persona en funció de la seua microbiota.

L’any passat, el teu projecte va ser l’únic de la Comunitat Valenciana en rebre una beca ERC Starting Grant. En ser una beca tan competitiva, com ha sigut el camí per a aconseguir-la? 

Ha sigut llarg, però és que més que llarg, ha sigut molt intens. L’any passat era l’última convocatòria en la que podia optar [a una beca Starting Grant]. Per a aquesta convocatòria de l’any passat les sol·licituds es fan en 2022. En 2022 jo estava buscant una plaça més estable, o bé per a tornar a Espanya, o per a establir-me amb el meu grup en un altre país dins d’Europa. Vaig fer diferents entrevistes a diferents centres. Vaig fer entrevistes  en centres del Regne Unit, vaig fer una entrevista a l’Institut Pasteur en París i aquestes no me les van concedir.

Vaig tenir l’oportunitat de presentar la idea del projecte a altres científics i em van donar molts comentaris sobre el projecte, sobre les àrees que s’havien de millorar, àrees que tenia que pensar perquè no estava ben plantejat, sobretot en la entrevista de l’Institut Pasteur.  

Això em va venir molt bé perquè en juliol va eixir la convocatòria Ramón y Cajal, em vaig posar en contacte amb els centres ací en València i altres de la resta d’Espanya i, finalment, el setembre, vaig signar i em vaig incorporar al [Centre d’Investigació] Príncipe Felipe. Quan signe, quedava un mes i mig per a entrar en aquesta convocatòria i em vaig dedicar a escriure. La part positiva és que ja tenia tot el feedback de les altres entrevistes, de tot el que havia fet abans. No va ser que vaig tenir una idea màgica i en un mes i mig la vaig escriure. Era una idea que tenia ja des de fa molt temps i l’havia estat madurant des de feia molts mesos. Vaig passar a la fase d’entrevistes, per a la que vaig estar el mes de maig planificant l’entrevista i la presentació del projecte amb  amics, col·laboradors, fent assajos d’entrevista i preguntes. Finalment, l’entrevista va anar molt bé, la part de la presentació la tenia controlada i moltes de les preguntes que me van fer ja havien eixit, i em van concedir l’ajuda.

Has trobat alguna diferència substancial en com es fa ciència dins i fora d’Espanya?

Hi ha moltes diferències, sobretot a nivell de finançament i de capital. Jo vaig estar a Bèlgica durant 5 anys, i el nivell de finançament dels projectes nacionals és molt diferent. De fet, aquí tinc a banda d’aquest projecte, tinc dos projectes nacionals i tinc la sort que, amb tres projectes en marxa, el laboratori funciona molt bé. Una de les diferències més grans és que a la majoria de llocs d’Espanya no tenen el que s’anomena core funding, que és que  tens un laboratori i tots els anys tens uns diners per a que funcione. A banda d’aquestes diners, demanes projectes.

A la Universitat Catòlica de Lovaina [a Bèlgica]. tots els laboratoris sí que tenen aquest core funding,  un mínim per a poder funcionar. Crec que aquesta és una diferència molt gran, sobretot per a grups que estem començant, perquè jo vaig arribar aquí, a València, i només tenia uns diners de la Ramón y Cajal que no donen per a fer un experiment a gran escala, i si vols fer ciència de primer nivell necessites finançament. I, des del meu primer any, com a líder del grup, ha sigut per a demanar projectes i finançament , i ha sigut aquest segon any, quan realment pot començar la feina al laboratori.

I per altra banda, no sé si és perquè a Bèlgica estava com a post-doc, i no era tan conscient de tot el que hi ha a nivell de gestió, però a  nivell administratiu hi ha molt de treball. No és només demanar finançament, és que una vegada tens diners i justificacions, fer un contracte per a poder comprar un reactiu, fer un contracte per a comprar un equipament que necessites. Lleva molt de temps.

Fa poc també vas quedar finalista als premis Talento Joven de Ciencia. Com creus que afectarà a la teua carrera futura aquest reconeixement del teu treball?

Com a oportunitat, ja no només, quan et presentes a estos premis, al final el que vols és estar galardonada. Només l’exposició mediàtica i eixir en els mitjans de comunicació ja ajuda molt. Jo soc una investigadora que ha vingut  de l’estranger, que no estic a la universitat, sinó en un centre d’investigació. Aleshores, per a mi és important tindre aquesta visibilitat per a captar estudiants per a fer pràctiques, per a fer treballs de fi de carrera o fi de màster. Aquesta exposició és la que a mi em permet atraure a estudiants, que d’altra manera no es pot fer. I, per suposat, també donar aquest missatge a la societat que la microbiota és important i que necessitem també participació ciutadana en molts dels projectes que estem duent a terme.

Una vegada acabat el projecte que tens en marxa, hi ha algun tema o una aplicació en el que voldries treballar?

El projecte Starting Grant és un projecte que dura cinc anys, així que no és a curt termini, sinó a mitjà o llarg termini. Però a mi sí que m’agradaria és poder arribar a un punt en què anem realment a dissenyar tractaments personalitzats i veure com funcionen. Primer, segurament tindrem que passar per models animals, però la idea és que finalment puguem transformar tota aquesta recerca, que és més bàsica, en un producte que sigui d’utilitat per a la nostra salut.

A banda d’això, tenim una altra línia de recerca que és més enfocada a malalties. Ara hem començat un projecte en que estem estudiant l’intestí irritable. Volem estudiar quin és l’efecte de la microbiota en aquesta malaltia, el paper d’alguns bacteris en concret que pensem que poden estar associats, no només que és el que estan fent aquests bacteris, sinó com el nostre organisme, el nostre sistema immunitari està responent a aquestes bacteris i ajudant a causar la malaltia. És una malaltia sobre la qual sabem molt poc a nivell molecular i volem continuar per eixa línia.

Com creus que es desenvoluparà el camp de la microbiota, i com creus que influirà en la seua aplicació en salut humana?

Per una banda, ara sabem que la microbiota està afectada en moltes malalties però no sabem si n’és causa o conseqüència. Ja no cal tant que repleguem una mostra molt gran de microbiota, mostres de diferents malalts i voluntaris, perquè, probablement, no anem a traure molta més informació, perquè ja hi ha estudis de totes les malalties que puguis imaginar. Ara cal anar a buscar els mecanismes, anar a models animals, cel·lulars, in vitro, i poder, realment, entendre quin és el paper dels microorganismes.

Per altra banda, està el tema de les teràpies personalitzades. Per exemple, ara s’estan estudiant molts teràpies de transferència de la microbiota fecal: agafen una mostra fecal d’un voluntari que no té cap malaltia, es prepara i s’administra a persones amb diferents malalties. Està prou validat en el cas d’una infecció amb Clostridium difficile, però en altres malalties s’està provant i encara no se sap ben bé quina és la taxa d’èxit. Aleshores, pense que més que donar una mostra fecal processada, que realment no sabem tots els bacteris que hi ha, no sabem el que està fent, el hem de començar a fer, és o administrar probiòtics, o un còctel de bacteris, on exactament sabem què donem al malalt, per a poder realment millorar-li la malaltia.Entrevista a Jose Luis Todolí Torro, director de Secretariado de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante. 

JOSÉ LUIS TODOLÍ TORRO: “Hacer transferencia consiste en trasladar soluciones a la sociedad de forma que la inversión realizada revierta en beneficio de todos” 

Entrevista a Jose Luis Todolí Torro, director de Secretariado de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Alicante.
José Luis Todolí Torro, director del Secretariado de Transferencia de conocimiento de la Universidad de Alicante

El secretariado de transferencia de conocimiento de la Universidad de Alicante –UA- promueve hasta 700 proyectos entre entidades públicas y privadas, vinculados a la UA, que repercuten en una mejora del tejido socioeconómico de la provincia de Alicante, en temas tan diversos y actuales como la Inteligencia artificial, la salud, o el medio ambiente. 

José Luis Todolí Torro es licenciado en Química y catedrático de la UA en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Ciencias desde el año 2002. Es coautor de 130 artículos, noventa por ciento de los cuales se han publicado en revistas internacionales; ha obtenido 3 patentes internacionales y en 2023 recibió el premio de la transferencia de Tecnología por parte del Grupo de Ciencias y Tecnología Bioanalíticas (GCTbA) de la Real Sociedad española de química (RSEQ). Actualmente, aparte de sus funciones docentes e investigadoras, es director del Secretariado de Transferencia de Conocimiento de la UA.   

En relación con su cargo ¿Podría explicar en qué consiste el secretariado de transferencia de conocimiento de la UA? 

Básicamente consiste en valorizar todos los hallazgos y el conocimiento nuevo que se genera en el entorno de un grupo de investigación. La investigación básica se efectúa mayoritariamente con fondos públicos, para encontrar soluciones a problemas aún no resueltos. ¿Qué sucede? Que, una vez encontradas esas soluciones, es justo que la sociedad que ha cubierto los gastos de estos desarrollos sea beneficiaria de los mismos. Entonces mediante la oficina de transferencia de conocimiento trasladamos esas soluciones a la sociedad, de tal forma que la inversión realizada, finalmente revierte en beneficio de todos.

¿Cuáles son los ejes de actuación y qué actores sociales están implicados? 

La transferencia de conocimiento va dirigida tanto al sector privado como al público. En el sector privado tenemos empresas, asociaciones empresariales, clusters, fundaciones, federaciones, etc. Y en el sector público, hospitales, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, asociaciones de ciudadanos, que requieren de los servicios de algún grupo de investigación de nuestra universidad con objeto de conseguir esos beneficios tecnológicos; competitivos en el caso de las empresas, o sociales, medioambientales en el caso de las instituciones públicas.  

En el programa institucional Innova UA, se potencia la transferencia de tecnología hacia el mundo empresarial. ¿Podría citarnos algún ejemplo de este tipo de transferencia tecnológica que repercuta también en beneficios sociales? 

Estamos ahora trabajando en un proyecto basado en la sensorización de camillas para ambulancias. Son camillas autónomas, o sea, que no van a jugar un papel pasivo, sino que será activo y cuidarán de la persona a la que estén llevando. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo relacionado con las ciencias de la salud es la impresión 3D de estructuras de interés para el ámbito médico. Por ejemplo, la impresión de un sistema circulatorio, de tal forma que el médico tiene un esquema de lo que sería ese aparato. Tenemos también aplicaciones informáticas que permiten verificar el estado de salud general de la persona. En otro sentido, todo lo que tenga que ver con medio ambiente, con movilidad sostenible, ciudades inteligentes, economía circular, etcétera.  

Actualmente muchos pueblos de la provincia de Alicante están explorando la manera de hacer más eficiente el reciclaje de residuos. En relación con esa tecnología aplicada al medio ambiente a la que usted se ha referido. ¿qué transferencia de conocimiento es la que repercute en una mejora del medio ambiente?  

En ese sentido, creo que lo primero es cambiar la visión que se tiene sobre los residuos. Donde la sociedad ve residuos, nosotros vemos materia prima, de tal manera que la sociedad debe comprender que toda la materia que se envía al vertedero es materia que puede tener un valor. En nuestra Universidad tenemos grupos de investigación que trabajan en ese ámbito, por ejemplo, en la valorización de residuos alimentarios, de residuos plásticos, de residuos metálicos, etc. En el parque científico de Alicante tenemos cuatro empresas que trabajan en el ámbito de la economía circular, que es un concepto económico y ambiental que se basa en la idea de reducir, reutilizar, reciclar y regenerar los recursos y materiales utilizados en la producción y el consumo. Por ejemplo, una de ellas recicla materiales multicapa, es decir, los materiales del Tetra Brik. Toma los plásticos, el cartón, el aluminio, y separa esas capas; toma la parte plástica y la reutiliza. Hay otra empresa que fabrica plástico a partir de almidón y otra que recicla siliconas.  

Donde la sociedad ve residuos, nosotros vemos materia prima, de tal manera que la sociedad debe comprender que toda la materia que se envía al vertedero es materia que puede tener un valor.

En septiembre de 2018 nace UA divulga, que es la unidad de Cultura Científica e innovación, cuyas funciones son hacer comprensibles el valor del trabajo científico a la sociedad, potenciar la cultura científica y su interés por parte de la ciudadanía. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?

Se trata de acercar la ciencia a la sociedad ¿Cómo se materializa? Pues en primer lugar acercando el campus de nuestra universidad al público en general. Por ejemplo, mostrando actividades relacionadas con la ciencia preparadas para un público no experto, como se hace en la “Nit europea de la ciencia”. La última edición contó con más de 5000 asistentes. Esa es una de las vías. Otra actuación es “La UA va al cole” en la que profesores de la universidad se desplazan a los centros de educación primaria y secundaria para promover ese interés por la ciencia. Hay otras actuaciones relacionadas con ponencias de investigadores, etcétera. 

Usted tiene una dilatada experiencia como investigador. ¿Le ha sido útil para el desempeño de sus funciones en el cargo? 

Sí, sí me ha servido. Yo conozco bien la vida del personal que investiga, los problemas que tiene, porque yo mismo los he sufrido en mis propias carnes, las barreras y las dificultades a las que se enfrentan para dar a conocer un hallazgo determinado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en mi carrera he colaborado mucho con empresas. En mis más de 20 años de experiencia, he establecido contratos de investigación básica, financiados con fondos públicos y privados, por tanto, conozco bien tanto el ámbito público como el privado.  

¿Cuál es el trabajo que más satisfacción personal le ha producido estando en su cargo? 

Voy a tratar de ser breve, porque podría enumerar muchas satisfacciones. Bajo nuestra aportación, hemos conseguido firmar más de 700 contratos entre la universidad y las empresas e instituciones públicas. Dentro de la Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación -OTRI- hemos innovado en la protección de resultados, las patentes, modelos de utilidad, y sido pioneros en los secretos industriales. Hemos logrado más que duplicar el número de empresas de nuestro parque científico y dinamizado la cooperación entre grupos de investigación de la Universidad de Alicante y las empresas vinculadas a dicho parque científico. Por último, en el itinerario de formación de UA emprende, hemos creado o contribuido a crear programas de formación en emprendimiento avanzado materializados en más de 50 proyectos, que han dado lugar a empresas que hoy día están funcionando bien, creadas a partir de estudiantes emprendedores.

Por contra, ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se ha encontrado en el desempeño de su cargo? 

Sí, sin duda alguna, la dificultad estrella es la burocracia. Es muy difícil ajustar los tiempos de respuesta de la universidad a los tiempos de respuesta de las empresas. Claro, nosotros somos una entidad pública sin ánimo de lucro y estamos sujetos a los procedimientos administrativos que deben seguir los cauces legales, procedimientos que el ámbito empresarial no son necesarios. En ese sentido, los tiempos de respuesta son más lentos en la administración, si bien hemos hecho progresos y por ejemplo se han simplificado algunos de los procedimientos de contratación gracias a la plataforma digital de la universidad.

La Ciencia Ciudadana es la participación activa del público en proyectos científicos, contribuyendo con datos, observaciones y análisis para la investigación, o simplemente teniendo conocimiento de lo que se investiga. ¿Qué opina usted de este movimiento?

Es necesario porque la sociedad tiene que saber lo que se investiga e implicarse. Se debe despertar el interés por la ciencia. Es un proceso colectivo. Por ejemplo, si un investigador está muy centrado en su investigación, quizá debe haber alguien más desde la Universidad o desde el entorno de su grupo de investigación que se encargue de dar a conocer esos conocimientos y los divulgue. Los medios de comunicación son muy importantes para ayudar a difundir el conocimiento. Nosotros tuvimos la suerte de ser entrevistados en el programa de «Órbita Laika» de la 2, que sería el buque insignia de la divulgación en España, con una audiencia para ese día de 1,5 millones de espectadores. ¿es mucha audiencia o es poca? deberíamos pensar que es mucha audiencia, pero en realidad es poca, si queremos llegar al máximo público.

Entrevista con el profesor y divulgador científico Enrique Carrasco:

“Cualquier persona puede hacer divulgación, no tienes que ser científico para dedicarte a esta área” 

En el mundo de la ciencia, la divulgación suele asociarse a la comunicación de resultados complejos a un público no especializado, utilizando un lenguaje sencillo y atractivo. Sin embargo, existe una faceta menos conocida de la divulgación que va más allá de la mera transmisión de información. Se trata de la capacidad de generar curiosidad, despertar vocaciones científicas y fomentar el pensamiento crítico en la sociedad.

Con el objetivo de ahondar en la visión de la divulgación científica, se ha entrevistado al Profesor Enrique Carrasco de la Universidad de Valencia. El Profesor Carrasco, además de ser un reputado investigador en el ámbito de la Química Analítica, se distingue por su ferviente labor como divulgador científico. A lo largo de su trayectoria, ha dedicado un gran esfuerzo a acercar la ciencia al público de una manera creativa y original.

En esta entrevista, el Profesor Carrasco compartirá sus ideas sobre la divulgación científica. Se discutirá la importancia de fomentar la curiosidad en los niños y jóvenes, el rol de las nuevas tecnologías en la comunicación científica y los desafíos que enfrenta la comunidad científica para transmitir sus investigaciones al público de manera efectiva.

¿Qué le motivó a dedicarse a hacer divulgación científica?

A lo largo de mi carrera, he combinado mi pasión por la ciencia con la divulgación, acercando la ciencia al público de forma creativa y original.

Mi interés por la ciencia nació desde muy temprana edad. Me fascinaba observar el mundo natural y comprender cómo funcionaban las cosas. En la escuela, encontré en la ciencia una fuente inagotable de conocimiento y una herramienta poderosa para explicar el universo que nos rodea.

Convertirme en profesor fue una decisión natural. Disfruto compartiendo mi conocimiento con los demás y viendo cómo se encienden sus mentes con la chispa de la curiosidad. La enseñanza me permite despertar el interés por la ciencia en las nuevas generaciones y prepararlas para afrontar los desafíos del futuro.

Mi pasión por la divulgación científica, en cambio, surgió de la necesidad de conectar la ciencia con la sociedad. Me preocupaba que la ciencia se percibiera como algo distante y elitista, y quería democratizar el conocimiento científico y hacerlo accesible a todos.

Creo que la ciencia tiene el poder de transformar el mundo. Nos permite comprender mejor la realidad, resolver problemas y mejorar la calidad de vida de las personas. A través de la divulgación, quiero acercar la ciencia al público y mostrarle su potencial para construir un futuro mejor. En definitiva, mi trabajo como profesor y divulgador se basa en mi pasión por la ciencia y mi compromiso con la sociedad.

Usted tiene un proyecto de divulgación científica llamado Divulga NextGen. ¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto y qué objetivos buscaban alcanzar?

La idea de Divulga NextGen surge en el contexto del COVID. Las redes sociales explotaron y ahí vimos una oportunidad. Estaba hablando con una colega, en este caso Beatriz Fresco Cala, de la Universidad de Córdoba, con quien tengo una relación bastante estrecha. Y estábamos hablando de que teníamos que hacer algo.  Había un vacío en la divulgación, pero no en la divulgación que hacen los más conocidos como Lady Science o Físico Barbudo, Quantum Fracture o Javier Santaolalla. No, no ese tipo de divulgación, porque esa divulgación es general, sino de lo que estamos haciendo los científicos en este momento. Es decir, ¿Qué hacemos los científicos? Nadie lo sabe.

Si bien es cierto que en la televisión a veces salen algunas notícias sobre investigaciones llamativas, nadie explica qué hacemos el resto. Somos muchos investigadores y a veces tratamos áreas que, tal vez en un primer momento pueden no parecer importantes, pero te aseguro que pueden causar un impacto significativo. 

Entonces creíamos que había que hacer eso, había que lanzar alguna plataforma que sirviese para que todos los investigadores pudiesen compartir su investigación. Entonces, hablando con Beatriz, nos dimos cuenta de que debíamos montar un congreso de divulgación multidisciplinar online. Era perfecto porque al ser precisamente online, nosotros solo íbamos a aportar nuestro tiempo y trabajo a hacer eso. No necesitábamos de ninguna ayuda económica porque siempre es difícil conseguirla.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Buscar a otra gente que conocíamos de congresos y demás, que pensábamos que tenían un pensamiento parecido al nuestro. Y ahí sí que encontramos a bastante gente. En este caso, a otro profesor de la Universidad de Córdoba, Rafael Estévez, a una doctoranda de la Universidad de Madrid, Gloria Domínguez, a una profesora también de la Universidad de Granada, Lucía Olmo, y a una investigadora que está en Holanda, Elena Sánchez

Entonces nos empezamos a reunir y, debo decir que partíamos de cero. Este proyecto ha requerido de un esfuerzo inicial tremendo, realizando reuniones los fines de semana online, porque junto a la gran dificultad que ya conllevan este tipo de iniciativas, hay que sumar que cada uno estábamos en una parte de España o de Europa. Algunos no estábamos ni siquiera en nuestras casas, estábamos de estancia por otros lados. Los domingos nos reuníamos y unos estuvimos diseñando la página web, otros haciendo todo el tema de textos y demás, etc. De este modo, empezamos a cuadrar un poco la idea de qué era lo que buscábamos y claro, estuvimos todo el mes de octubre y noviembre planificando todo el proyecto, para terminar lanzándolo a finales de mayo. Es decir, fue un trabajo en el que estuvimos muchos meses cerrando la idea en esa primera edición. La segunda edición ya fue un poco más fácil, porque también incorporamos nueva gente que nos empieza a ayudar más, pudiendo repartir más el trabajo. 

Este proyecto surge por tanto de las ganas que teníamos de abrir una ventana que pudiesen usar los investigadores para difundir su investigación a todo el mundo. La curiosidad, las ganas, las ganas de aprender y de enseñar, eso es lo que nos lleva a que surja Divulga NextGen.

«El proyecto Divulga NextGen  surge de las ganas que teníamos de dar una ventana que pudiesen usar los investigadores para difundir su investigación a todo el mundo»

¿Cuáles son los pilares en los que se basa el proyecto Divulga NextGen? ¿Qué elementos lo hacen único y distintivo?

El primero, sin duda, es el pilar del esfuerzo y la pasión. Detrás de Divulga NextGen no hay una empresa o una institución, sino un grupo de investigadores como nosotros, con nuestras investigaciones, docencias y estancias fuera de casa, que decidimos dedicar nuestro tiempo libre a algo que nos apasiona: la divulgación científica. Horas y horas de trabajo después de nuestras jornadas laborales, cenas a las nueve y madrugadas frente al ordenador, todo por un único objetivo: acercar la ciencia al público. Porque creemos que la ciencia no es un conocimiento para unos pocos, sino un tesoro que todos debemos disfrutar.

El segundo pilar, que se entrelaza con el primero, es el compromiso con la comunidad científica. Somos conscientes de que la divulgación es una labor fundamental para el avance del conocimiento, y por eso creamos un sistema de certificados oficiales que reconoce y premia la participación de los investigadores en Divulga NextGen. Estos certificados no solo son un reconocimiento a su esfuerzo, sino que también pueden ser valorados en el ámbito académico y profesional, dándole un impulso a su carrera.

Abrir la divulgación a la investigación actual es otro pilar fundamental que nos diferencia. No queremos hablar de lo que se estudiaba hace años, sino de lo que se está investigando ahora mismo, de los avances que se están haciendo en este momento. Creemos que la ciencia es dinámica y que la sociedad debe estar al día de los últimos descubrimientos, de las líneas de investigación más prometedoras. Es una forma de acercar la ciencia a la gente, de despertar su interés y de hacerles ver que la ciencia está presente en su día a día.

La gratuidad y la accesibilidad son dos pilares que completan nuestra filosofía. Divulga NextGen es un proyecto abierto a todos, sin restricciones ni barreras económicas. Queremos que la ciencia sea un patrimonio de la humanidad, que su divulgación sea universal y que llegue a todos los rincones del mundo. Porque la ciencia no es solo para los científicos, es para todos.

Y por último, el formato innovador es lo que nos hace únicos. No nos conformamos con los métodos tradicionales de divulgación, sino que buscamos nuevas formas de acercar la ciencia al público. Vídeos cortos, presentaciones interactivas, infografías… Utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para hacer de la divulgación científica una experiencia atractiva y enriquecedora.

“La ciencia es un tesoro que todos debemos disfrutar”

Usted anteriormente ha mencionado que aprovecharon un contexto en que las redes sociales explotaron. ¿Sería posible que explicara este aspecto un poco más? Es decir,  ¿qué papel juegan las redes sociales en el proyecto Divulga NextGen? ¿Cómo se utiliza esta plataforma para conectar con el público?

Divulga NextGen no sería lo que es hoy sin dos elementos fundamentales: el COVID y las redes sociales. Las redes sociales nos han brindado la herramienta perfecta para llegar a un gran número de personas y divulgar lo que hacemos, divulgar la ciencia, divulgar cualquier cosa, siempre con conocimiento y datos reales y verídicos.

En el primer congreso, utilizamos principalmente TikTok y YouTube para los vídeos. TikTok fue ideal para los microvídeos de un minuto, mientras que YouTube nos permitió compartir vídeos más extensos. Instagram también fue crucial para difundir los resultados, y Twitter, ahora conocido como X, también jugó un papel importante en la promoción del congreso antes y durante los días del evento.

En esta segunda edición, hemos ampliado aún más nuestra presencia en las redes sociales, incorporando directos durante las tardes, al final del día, en Twitch. Las redes sociales son la base de Divulga NextGen, ya que nos permiten llegar a una audiencia mucho más amplia que la que podríamos alcanzar a través de canales tradicionales.

La gente de hoy en día tiene una vida muy ajetreada y no siempre tiene tiempo para asistir a conferencias de divulgación científica de dos horas. Lo que necesitan es información rápida, veraz y fácil de entender en poco tiempo. Ahí es donde Divulga NextGen y las redes sociales juegan un papel fundamental.

Ofrecemos un espacio donde los investigadores pueden publicar vídeos cortos y compartir sus investigaciones de manera accesible y atractiva para el público en general. Creemos que es esencial que la ciencia salga de los laboratorios y llegue a la sociedad de una manera que todos puedan comprender y disfrutar.

Un aspecto distintivo de usted, es que también es profesor en la Universidad de València. Desde su experiencia como profesor, ¿cómo ve la educación actual en relación con la divulgación científica? ¿Qué retos y oportunidades existen?

Llevo dando clases en la universidad desde el año 2012, así que he acumulado bastantes horas de experiencia. ¿Y qué relación hay entre la educación actual en las universidades y la divulgación científica? Pues que son dos caras de la misma moneda. Para ser un buen profesor, tienes que ser un buen divulgador. Tienes que saber transmitir el conocimiento que quieres que tus alumnos aprendan y mantenerlos enganchados. Es cierto que cada vez es más difícil, porque los nuevos estudiantes tienen más dificultades para concentrarse. Creo que en este sentido, ellos también deberían hacer un esfuerzo, porque muchos profesores estamos renovándonos y utilizando nuevas formas de enseñar para captar su atención.

Por lo tanto, aprender divulgación es fundamental para un científico que se dedica a la docencia. Saber transmitir, saber dar la información adecuada, aumentar el “engagement” y la curiosidad de los estudiantes para que sigan aprendiendo y busquen información por su cuenta, es esencial. El problema está en que no aplicamos bien la divulgación en la docencia. Creo que hay una gran oportunidad aquí: deberíamos ofrecer formación en divulgación a los profesores para mejorar su docencia. Esto lo podemos lograr brindándoles más oportunidades de participar en congresos como Divulga NextGen o en otras actividades de divulgación. Necesitamos crear este tipo de espacios. También es muy importante que se incluyan asignaturas de divulgación en todas las carreras científicas actuales. La divulgación en redes sociales debería ser una asignatura fundamental en las carreras científicas.

¿Cómo considera que la divulgación científica puede contribuir a mejorar la educación de los jóvenes? ¿Qué impacto positivo puede tener?

Estoy convencido de que la divulgación científica puede ser un motor fundamental para mejorar la educación de los jóvenes. Ofrece una perspectiva diferente sobre la ciencia y cómo es ser un científico hoy en día, algo que no siempre se contempla en la educación tradicional. Al comprender mejor el funcionamiento de la ciencia a través de la divulgación, los jóvenes pueden desarrollar un mayor interés en las carreras científicas y en la investigación. Esto, a su vez, impulsaría el progreso de la sociedad en su conjunto, acelerando el ritmo de descubrimientos y avances.

Por eso, considero crucial que la divulgación científica esté presente en la vida de los jóvenes desde etapas tempranas, idealmente a partir de los 10 o 12 años. Invito a los padres a estar atentos a las actividades de divulgación científica que se ofrecen en su localidad, ya sean iniciativas de ayuntamientos, centros culturales o asociaciones. En mi propia ciudad, por ejemplo, hay un ayuntamiento vecino que organiza eventos científicos muy interesantes para niños, incluyendo charlas, observaciones astronómicas con telescopios y otras actividades. Este tipo de iniciativas son esenciales para acercar la ciencia a los jóvenes de una manera atractiva y accesible, ayudándoles a comprender su importancia y su potencial para dar forma al futuro.

¿Considera que hay interés entre los jóvenes en dedicarse a la ciencia??

Existe una tendencia preocupante entre la juventud actual a aspirar únicamente a ser “influencers”, una carrera que no es viable para todos. Debemos fomentar una mayor diversidad de aspiraciones profesionales, animando a los jóvenes a explorar sus intereses y talentos sin limitarse a las modas pasajeras. La divulgación científica juega un papel crucial en este sentido, al mostrarles que cualquier profesión, cuando se desarrolla con pasión y dedicación, puede ser digna y gratificante.

¿Qué cualidades o habilidades son esenciales para ser un buen divulgador científico?

Ganas, yo te diría que es tener ganas, tener ganas de divulgar, tener ganas de hacer cosas, porque eso al final te lleva a lo que necesitas, que es querer transmitir la información que sabes a la gente. Y eso implica también tener ganas de estudiar, porque ningún investigador lo sabe todo, ni de su área siquiera, pues normalmente siempre tenemos que revisar la información para estar seguros de lo que estamos diciendo. Entonces creo que al final es tener ganas, tener curiosidad y esfuerzo en querer hacer la divulgación. 

Considero que cualquier persona puede hacer divulgación y también yo soy de los que piensa que no tienes que ser un científico de ese área para hacer divulgación. Por supuesto, si no eres científico o no haces investigación en el laboratorio o en los ordenadores, pues no vas a poder hablar en profundidad sobre esa área. No obstante, hay mucha gente que hace divulgación sobre temas más sencillos que ya están muy descritos para cualquier público. No son científicos, pero estudian y leen mucho, lo entienden y lo transmiten, de verdad, de manera fascinante. Entonces, cualquier persona puede ser divulgadora siempre que la información que transmita sea estudiada, sea veraz, que tenga ganas y se esfuerce en ello.

En resumidas cuentas, para mí, la cualidad más importante es querer ser divulgador, no hay más.

“La cualidad más importante para ser divulgador, es querer ser divulgador”

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la divulgación científica en la actualidad y cómo crees que podemos superarlos?

El desafío más importante es la veracidad. Considero que es un problema que tenemos, y es que así como he dicho antes que todo el mundo puede divulgar, no quiero decir que todo el mundo deba divulgar. Cuando divulgues debes decir la verdad, es decir, no te inventes cosas, no digas cosas que has oído por ahí de refilón, no. Si tú realmente quieres hablar de un tema, o tienes que ser muy experto en el tema o tienes que estudiar mucho al respecto del mismo. 

Yo recomendaría que al final de la divulgación hablásemos más de lo que sabemos, porque con un pequeño estudio podemos ampliar y transmitir lo que deseamos de una manera muy sencilla. De hecho, voy un poco más allá en mi reflexión, creo que con el tiempo debería surgir una figura que vaya contestando al tipo de información que aparece en redes sociales y que no es verdad; y es precisamente en esta situación en la que creo que hay un aspecto que los divulgadores deberíamos de hacer siempre: toda la información que digamos, tiene que estar respaldada por bibliografía; es decir, tiene que estar respaldada por artículos científicos, por libros de ciencias o por lo que sea. De este modo, siempre que subamos un vídeo por ejemplo, sería muy interesante que proporcionásemos de dónde hemos sacado la información. 

¿Cómo visualiza el futuro de la divulgación científica? ¿Qué tendencias cree que marcarán su evolución en los próximos años?

Creo que cada vez más personas van a hacer divulgación científica, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, me preocupa que el éxito se concentre en la divulgación más sencilla, la que capta la atención del gran público con temas llamativos. No podemos olvidar que existe una divulgación científica compleja y actual que, aunque llegue a menos gente, es fundamental seguir impulsando.

Por eso, considero que es necesario crear más espacios para este tipo de divulgación, como congresos o iniciativas como Divulga NextGen. Estas plataformas son una ventana para que la divulgación compleja no muera. Si solo nos quedamos con la divulgación de los grandes divulgadores, que por supuesto es valiosa, corremos el riesgo de desprestigiar el trabajo de investigadores jóvenes que quieren compartir sus hallazgos.

Es cierto que las cuentas de divulgadores famosos, como Javier Santaolalla o Lady Science tienen un gran alcance y son una excelente forma de aprender sobre ciencia de manera amena. Sin embargo, no podemos permitir que este tipo de divulgación eclipse la labor de divulgadores menos conocidos que también realizan un trabajo importantísimo al comunicar su investigación. Por ello, considero que la organización de más congresos y eventos que reúnan a divulgadores de diferentes ámbitos es clave para que su trabajo llegue a un público más amplio. De esta manera, podremos garantizar que la divulgación científica siga siendo diversa, rica y accesible para todos.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes que se interesan por la ciencia y la divulgación? ¿Qué consejos les daría?

Una pregunta muy compleja. Sin duda, si te apasiona la ciencia, debes seguirla. Es cierto que presenta muchos retos, ya que a menudo las cosas no salen como esperamos y surgen interrogantes que exigen un gran esfuerzo intelectual. Sin embargo, existen dos recompensas que me llenan de una profunda satisfacción:

El primer momento mágico ocurre cuando un estudiante de grado, doctorado o cualquier otro nivel, se encuentra estancado en su investigación sin comprender los datos. En ese instante, sentarme con ellos para analizar cuidadosamente los datos, explorar diferentes enfoques y finalmente obtener resultados y correlaciones, es algo indescriptible. Ver sus ojos iluminarse al comprender cómo su trabajo, incluso en un laboratorio, que a veces puede parecer tedioso, genera resultados interesantes y relevantes para el avance científico es una experiencia profundamente gratificante.

También a nivel científico, la experiencia más emocionante es cuando surge una idea, la desarrollamos, la ponemos a prueba, la estudiamos, la optimizamos y finalmente llegamos a la conclusión que habíamos previsto. Es como descifrar un enigma del universo, una confirmación de que nuestro conocimiento y nuestras ideas tienen un valor tangible. Sentir esa conexión con el mundo, esa validación de nuestro trabajo, es sencillamente mágico.

En cuanto a la divulgación científica, mi mensaje es claro: si te apasiona la ciencia, no dudes en compartirla. Yo mismo era muy tímido al principio, pero con el tiempo me he dado cuenta de que la divulgación es una herramienta invaluable para contagiar la emoción por la ciencia a otros. No tengas miedo de expresarte y compartir tus conocimientos con el mundo.

¿Podría compartir alguna anécdota o experiencia memorable relacionada con su trabajo como divulgador científico?

Bueno, no sé si llamarla «experiencia memorable», pero sí tengo una anécdota curiosa. En uno de mis vídeos de YouTube, me encontré con un problema de derechos de autor por la música que quería usar, que era nada más y nada menos que el comienzo de Star Wars. Como solución, se me ocurrió tararear la melodía y crear un formato tipo «letra de Star Wars». ¡Y adivina qué? Saltó el copyright!

Debo reconocer que al principio me daba un poco de vergüenza subir este tipo de vídeos, pero luego pensé: «¿Qué más da?». Hoy en día, incluso se los enseño a mis estudiantes de grado, y les encantan. Es que no hay que tener miedo de mostrar lo que haces y lo que disfrutas haciendo. De hecho, creo que una de las cosas más bonitas de la divulgación es que te da igual exponerte al público. Y cuando te da igual, puedes llegar a mucha más gente, transmitir la información de forma más efectiva y ser un mejor divulgador científico.

Otra anécdota que puedo contarte es que, en mis inicios como profesor, había participado en alguna comunicación oral en congresos de investigación, pero nunca había ganado ningún premio. Sin embargo, después de embarcarme en el mundo de la divulgación con el proyecto Divulga Next Gen, apliqué todo lo que había aprendido como divulgador a una charla que di en un congreso y ,para mi sorpresa, ¡gané el premio a la mejor comunicación oral!

Con esto solo quiero decirte que te aventures a hacer lo que te gusta, que no dejes que nadie te limite y que, sobre todo, no tengas miedo.

Incluso con un expediente perfecto es prácticamente imposible conseguir una beca de investigación recién egresado.

“Se debería de invertir más dinero en investigación. No puede ser que haya gente muy válida que se quede fuera de becas por que estén saturadas y se tengan que buscar la vida fuera de España porque aquí no se apuesta por esto.”

Javier López Simón, investigador predoctoral en la Universidad de Alicante. Imagen propia.

Javier López Simón, investigador predoctoral actualmente contratado por la Universidad de Alicante, se distingue por su excelencia académica. Galardonado con el premio al mejor expediente académico de su promoción, obtuvo una destacada calificación media de 9.2 en el grado de Biología de la Universidad de Alicante, y una excelente calificación media de 9.5 en el Máster Universitario en Investigación y Avances en Microbiología de la Universidad de Granada. Como primer autor, ha contribuido a la publicación de un artículo en Nature Communications basado en su Trabajo de Fin de Grado. Sin embargo, aun con este trasfondo excelente, ha enfrentado dificultades para obtener una beca de Formación de Profesorado Universitario.

Hace tres meses, tu artículo titulado ‘Virus activos en el hielo antártico y su posible implicación en los ciclos de nutrientes y en la dinámica global‘ fue publicado. ¿Podrías proporcionar un resumen de los resultados obtenidos en esta investigación?

Partiendo de conocimientos previos y de un artículo anterior que investigaba la evolución de las comunidades microbianas, observamos que no se había abordado la importancia de las comunidades virales en los ecosistemas líquidos bajo capas de hielo permanente en la Antártida.

Diagrama esquemático que muestra la ubicación de la Plataforma de Hielo Ross (marcada con una ‘x’ roja en el mapa) y la estructura de una plataforma de hielo. Cedido por el investigador.

Esta investigación publicó sus datos, analizamos estos bloques de información genética en busca de información asociada a virus. Tras su análisis, descubrimos que estos virus se habían especializado en infectar a bacterias clave en ciclos de nutrientes como el nitrógeno, el azufre y el fósforo.

Además, identificamos que estas comunidades siguen una estrategia de contagio conocida como ‘kill the winner’. Esta estrategia implica que las comunidades virales se enfocan en infectar a la comunidad dominante, maximizando así su éxito.

Dinámica kill the winer. Fuente:  wikipedia

Los virus que has encontrado en tu investigación ¿Están activos? Y si lo están, ¿deberían de preocupar a la especie humana?

Los virus están activos. Esas muestras provienen del agua que se encuentra debajo del hielo de la plataforma antártica, por lo que no están congelados ni aletargados. Las corrientes oceánicas que ocurren bajo la plataforma antártica mueven estas poblaciones de microorganismos por lo que no se encuentran estancadas ni recluidas. Por otro lado, estas poblaciones de virus no deberían de preocuparnos ya que son especialistas en la infección de bacterias, no de humanos.

¿Cuál fue el origen de la idea de enviar los resultados del Trabajo de Fin de Grado a la revista Nature Communications?

La idea de enviar los resultados de mi Trabajo de Fin de Grado a la revista Nature Communications surgió a partir de los hallazgos iniciales de este proyecto, que sirvieron como la semilla para desarrollar el artículo posterior. Los resultados obtenidos en el primer borrador se refinaron utilizando programas más precisos y exactos, lo que permitió la creación de un artículo más concentrado.

¿Qué desafíos enfrentaste durante el proceso de maquetación del artículo?

Durante el proceso de maquetación del artículo, enfrentamos ciertas complicaciones, especialmente porque estaba estudiando en la Universidad de Granada sin un contacto directo con mi tutor de TFG, quien continuó brindándome apoyo a distancia. A pesar de esta distancia, participé activamente en todas las etapas de creación del artículo que se pudieron llevar a cabo de forma remota.

¿Cuáles fueron las adaptaciones más significativas que tuvieron que realizar?

Una de las adaptaciones más significativas que realizamos fue la condensación de toda la información, dado que los requisitos para un paper y un TFG difieren considerablemente en términos de extensión y enfoque. A lo largo del proceso, experimentamos tres rondas de revisión, abordando desde fallos conceptuales hasta errores gramaticales específicos.

Actualmente, estás progresando en tu investigación previa. ¿Cuáles son los objetivos de esta nueva fase de tu trabajo?

Continuamos en la misma linea, anteriormente estudiamos las comunidades víricas en el agua bajo la plataforma de Ross y ahora estamos estudiando los virus conservados en el hielo de la plataforma Filchner-Ronner. Actualmente estamos en las fases más iniciales de la investigación por lo que no sabemos por donde nos llevarán los resultados. Lo que si que sabemos es que el descubrimiento resultante será del mismo calibre o mayor que el anterior.

Hablemos de los problemas de financiación actual. ¿Cuál ha sido tu recorrido desde el grado hasta hoy?

Después de terminar el grado de Biología en la Universidad de Alicante realicé el Máster Universitario en Investigación y Avances en Microbiología de la Universidad de Granada ambos con una media sobresaliente y con el premio extraordinario de grado.

Al terminar el máster solicite la beca de Formación de Profesorado Universitario, pero no se me otorgó por falta de méritos, por lo que actualmente estoy contratado como investigador predoctoral en la Universidad de Alicante.

¿Es realmente posible conseguir una beca FPU para un recién egresado?

Realmente no es posible. En méritos se cuenta la nota del grado y los premios que hayas podido conseguir. Actualmente es una de las partes que más cuenta para obtener tu beca. pero esa puntuación queda silenciada al estar en competición con tan altos expedientes. Lo que marca la diferencia en estos casos son los méritos que otorga un artículo, una ponencia en un congreso o alguna colaboración. Estas becas se llegan a otorgar a personas con expedientes sumamente increíbles o personas con méritos acumulados, generando un bucle cerrado en el que es muy dificil entrar para un nuevo investigador. Se debería de invertir más dinero en investigación. No puede ser que haya gente muy válida que se quede fuera de becas por que estén saturadas y se tengan que buscar la vida fuera de España porque aquí no se apuesta por esto.

“En occidente estamos creando las condiciones propicias para alterar nuestro microbioma y provocarnos enfermedades”

El doctor José Maldonado Lozano promueve la adopción de hábitos saludables desde la infancia y explora nuevas intervenciones para prevenir enfermedades, como la obesidad, a través de la alimentación y cuidado de la microbiota.

El Dr José Maldonado Lozano, pediatra y profesor titular de Pediatría en la UGR | Imagen extraida del diario GranadaHoy

El doctor José Maldonado Lozano doctorado en Medicina y Cirugía, especializado en pediatría, gastroenterología, nutrición y dietética, ejerce en la actualidad como profesor titular de Pediatría en la Universidad de Granada, además de trabajar como pediatra en el Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves. Maldonado ha contribuido significativamente al campo de la investigación, con más de 105 artículos publicados. En esta entrevista, expone la importancia de la innovación y divulgación sobre la obesidad infantil en su impacto significativo en la salud a corto y largo plazo de los niños.

P: Según la prevalencia de sobrepeso y obesidad en España en el informe “The heavy burden of obesity”, publicado en 2019 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,  alrededor del 40% de los niños (de 6 a 9 años) de los países mediterráneos padecen sobrepeso u obesidad. Esta es la tasa más alta de la UE y, de ellos, más del 60% tendrá sobrepeso u obesidad en la edad adulta, lo que aumentará la incidencia de comorbilidades crónicas ¿Considera que la investigación y la divulgación sobre este tema tan relevante es acorde a su relevancia?

E: En respuesta a las declaraciones sobre la prevalencia alarmante de la obesidad infantil en España, es innegable que este problema representa una seria preocupación. El Ministerio ha reconocido la naturaleza mediterránea de nuestra dieta, pero los datos del Estudio EsNuPi y otros indican que estamos enfrentando un desafío significativo, con tasas de obesidad infantil alcanzando el 40% en algunas regiones.

La obesidad está estrechamente ligada a los hábitos alimenticios y niveles de actividad física de nuestros niños, así como a la composición de su microbiota intestinal. Explorar la posible relación entre los cambios en la microbiota y el aumento de la obesidad es de suma importancia. Si estos hallazgos se confirman, podríamos abrir la puerta a intervenciones innovadoras, como el uso de probióticos o simbióticos, para abordar la obesidad y el sobrepeso.

Por lo tanto, este campo de investigación emerge como uno de los más cruciales en la actualidad, tanto para la salud infantil como para la de los adultos. Es imperativo que se asignen recursos y se fomente la colaboración interdisciplinaria para avanzar en la comprensión y el abordaje de este complejo problema de salud pública.

P: ¿Cómo sugiere que la información sobre microbiota y su importancia llegue de manera más efectiva a la sociedad en general, considerando que actualmente parece estar más difundida entre investigadores y profesionales médicos que entre el público?

E: Es una cuestión interesante y a la vez desafiante. Por un lado, tenemos a nuestra disposición una amplia gama de medios de difusión que podrían ser utilizados para llevar esta información al público en general. Hoy en día, incluso podemos encontrar anuncios y menciones en programas de Internet que podrían captar la atención del público. Sin embargo, la dificultad radica en que la industria tiende a promover productos que generan ganancias, dejando en segundo plano los temas más científicos.

«La industria tiende a promover productos que generan ganancias, dejando en segundo plano los temas más científicos»

Por ejemplo, seguro has oído hablar de algún probiótico para la diarrea como son el Ultra Levura o el Chastaromice boulardii, pero ¿qué pasa con otras opciones como el Lactobacillus GG? La industria tiene la capacidad de promocionar productos específicos para la pérdida de peso, pero ¿qué pasa con la información sobre la microbiota y su importancia?

«Si hay una voluntad política y una inversión adecuada, podríamos lograrlo. En resumen, los medios están disponibles, solo necesitamos la voluntad y los recursos para utilizarlos de manera efectiva»

La clave está en encontrar una manera de dar visibilidad a estos temas en los medios de comunicación social, y aquí es donde las autoridades de salud podrían desempeñar un papel crucial. Si hay una voluntad política y una inversión adecuada, podríamos lograrlo. En resumen, los medios están disponibles, solo necesitamos la voluntad y los recursos para utilizarlos de manera efectiva.

P: La microbiota intestinal se podría comparar de forma no académica a un jardín lleno de plantas y microorganismos. Ya que al igual que un jardín, necesita una variedad de plantas para mantenerse saludable, el intestino necesita de bacterias para la digestión de los alimentos. ¿Pero cómo podríamos relacionar la microbiota intestinal, una desconocida socialmente, con el problema de la obesidad en los niños?

E: La comprensión de la relación entre la microbiota y la obesidad se presenta como un desafío complejo e intrincado en la investigación actual. A pesar de la abundancia de estudios que abordan esta conexión, compararla con una simple analogía comercial resulta insuficiente. La singularidad de la microbiota intestinal de cada individuo conlleva a respuestas corporales variables ante la ingesta de alimentos y otras sustancias, por eso es necesario considerar la variabilidad individual en este campo de estudio.

El análisis de la microbiota y la obesidad revela una diversidad de resultados en la investigación, donde algunos estudios señalan cambios en ciertas especies bacterianas asociadas con la obesidad, mientras que otros llegan a conclusiones opuestas. Es esencial reconocer la complejidad y la diversidad de la microbiota de cada individuo, destacando que las respuestas no son uniformes y, por lo tanto, las microbiotas son distintas.

A pesar de la importancia de las bacterias intestinales en el metabolismo y la salud, la investigación aún no ha profundizado lo suficiente en este campo. Sin embargo, es innegable que la actividad metabólica bacteriana no solo afecta la inmunidad, sino también diversos procesos metabólicos, neuropsiquiátricos y cerebrales. Profundizar en la comprensión de estas interacciones esenciales entre la microbiota intestinal y la salud global puede ser clave para desarrollar estrategias más efectivas en la prevención y el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones asociadas para colaborar con una mejora de la salud pública.

P: Tener un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético podría favorecer a la obesidad en niños. Si esto se sabe y la solución por lo general suelen ser tratamientos basados en dietas bajas en calorías y el fomento de la actividad física que suelen presentar un bajo seguimiento. ¿Qué propone usted para poder tener un mayor resultado?

 E: Hay dos aspectos clave de suma importancia para la comprensión de la obesidad y la salud metabólica: la actividad física y la dieta. Un estudio reciente sobre la obesidad infantil destaca cómo la combinación de actividad física y una dieta adecuada puede influir en la composición de la microbiota intestinal, especialmente en los niños. Esto subraya la importancia de la actividad física como un factor determinante en la salud metabólica y la composición de la microbiota, aunque no solo este factor es importante. La dieta tiene un papel crucial en la modulación de la microbiota intestinal. Se ha observado que dietas específicas, como la cetogénica o la mediterránea, pueden influir en la composición y función de la microbiota. La dieta mediterránea, en particular, ha sido asociada con cambios beneficiosos en la microbiota y en los procesos metabólicos de las bacterias asociadas a ella, lo que sugiere que la dieta puede ser una herramienta importante en el manejo de la obesidad y otras condiciones relacionadas.

Sabiendo esto, se puede afirmar que una la disbiosis en la microbiota intestinal microbiota a menudo conduce a la aparición de un estado inflamatorio crónico, aunque silencioso, que puede desencadenar una serie de alteraciones metabólicas y fisiológicas que contribuyen al desarrollo de la obesidad. Este fenómeno subraya la interconexión entre la salud intestinal y la salud global del individuo. Un ejemplo destacado es el estudio publicado hace algunos años en revistas científicas, ilustra cómo los cambios en la microbiota pueden influir en una variedad de procesos fisiológicos y enfermedades.

«Debemos tener en cuenta todos estos factores externos y su interacción compleja para diseñar estrategias efectivas de prevención y tratamiento de la obesidad y otras enfermedades relacionadas»

El desafío, actualmente, se encuentra en  abordar la obesidad desde una perspectiva integral, considerando factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Incluso se ha demostrado que hay una influencia significativa de factores externos, como el uso de antibióticos en la industria alimentaria, en la composición y función de la microbiota, y su impacto en la salud metabólica. Es importante reconocer que abordar los desequilibrios en la microbiota no debe limitarse únicamente a la administración de probióticos, aunque sea una opción válida. Debemos tener en cuenta todos estos factores externos y su interacción compleja para diseñar estrategias efectivas de prevención y tratamiento de la obesidad y otras enfermedades relacionadas.

P: ¿Ha notado usted, como médico, un aumento en la inflamación en niños y adultos en los últimos tiempos? ¿Cree que existe una relación entre este fenómeno y los cambios en la microbiota y los hábitos alimenticios?

E: Definitivamente, es crucial reconocer la relación entre nuestra dieta y el estado proinflamatorio que puede desencadenar cambios significativos en nuestra microbiota intestinal. Esta inflamación crónica, aunque sea de baja intensidad, puede tener consecuencias graves en nuestra salud, contribuyendo al aumento de patologías como el cáncer, las alergias y las enfermedades inflamatorias. Es impactante cómo, en apenas unas décadas, hemos observado un aumento alarmante en los casos de enfermedades inflamatorias intestinales en niños, algo que era prácticamente inexistente hace solo unas décadas. Este cambio drástico nos muestra la importancia de comprender y abordar los factores subyacentes, como la alteración de nuestro microbioma debido a la sobre-higiene y los cambios en nuestra dieta. Es esencial reconocer que somos parte del problema al crear un ambiente que favorece el desarrollo de enfermedades. La obesidad, por ejemplo, no solo aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, sino que también está contribuyendo a su prevalencia creciente. Es hora de reconsiderar nuestras prácticas y entender cómo nuestras acciones afectan nuestra salud a largo plazo.

P:¿De qué manera afecta la clase social al que pertenecen los niños, especialmente en su microbiota con respecto a la obesidad? 

E: La influencia del entorno en la salud del microbioma intestinal es indudable y se manifiesta de múltiples maneras. Por un lado, el entorno en el que una persona se desarrolla, incluyendo su nivel de higiene, desempeña un papel crucial. La teoría de la higiene ha demostrado influir no solo en la prevalencia de alergias, sino también en la obesidad y enfermedades inflamatorias, al determinar la colonización de microorganismos en el cuerpo, lo que a su vez impacta en el funcionamiento del microbioma intestinal. En última instancia, la teoría de la higiene nos muestra que al excedernos en la limpieza y desinfección, estamos perturbando nuestro microbioma y generando el problema nosotros mismos. Estamos dando lugar a las condiciones ideales para el aumento de enfermedades.

«Las clases económicamente más privilegiadas tienden a consumir una dieta más rica en frutas y verduras, lo que se asocia con una microbiota intestinal más saludable»

Además, la alimentación juega un rol determinante. En España, estudios como EsNuPi, así como investigaciones realizadas a finales del siglo pasado y principios de este, han evidenciado claramente la relación entre el estatus socioeconómico y los hábitos alimenticios. Las clases económicamente más privilegiadas tienden a consumir una dieta más rica en frutas y verduras, lo que se asocia con una microbiota intestinal más saludable.

P: El estudio CLiMB-Out, tiene como objetivo desarrollar herramientas predictivas que faciliten diseñar una nutrición personalizada para prevenir y tratar la obesidad. ¿Qué importancia tiene la personalización de la dieta basada en la microbiota para prevenir y tratar la obesidad en niños y niñas?

 E: Es fundamental considerar el nivel de conocimiento que una persona tiene sobre los alimentos y los nutrientes al diseñar una dieta. Si no comprenden estos conceptos básicos, es poco probable que sigan las recomendaciones nutricionales de manera efectiva. Además, como hemos discutido previamente, la clase social juega un papel crucial en la capacidad de una persona para acceder a ciertos alimentos. Por mucho que se promueva el consumo de pescado, frutas, verduras y aceite de oliva, es importante tener en cuenta si económicamente es factible para esa persona adquirir estos productos.

Como docente de pediatría y nutrición, comprendo la importancia de adaptar las recomendaciones dietéticas a las circunstancias individuales de cada persona y su entorno socioeconómico. No tiene sentido diseñar dietas teóricamente perfectas si no se pueden llevar a la práctica en la vida cotidiana. Es esencial adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada familia y comunidad, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de alimentos, los recursos económicos y las preferencias culturales.

P: En el caso de los niños y niñas, sabemos que tanto la variedad como la riqueza de la microbiota intestinal son menores cuanto mayor es su índice de masa corporal (IMC). ¿Cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo para la salud de los niños y niñas? 

E: Es crucial reconocer que las consecuencias del sobrepeso y la obesidad no son un problema exclusivo del futuro, sino que pueden manifestarse directamente durante la infancia y tener un impacto significativo a largo plazo. Se han documentado patologías que se desarrollan durante la etapa infantil y que pueden persistir en la vida adulta, como la arteriosclerosis.

«Las consecuencias del sobrepeso y la obesidad no son un problema exclusivo del futuro, sino que pueden manifestarse directamente durante la infancia y tener un impacto significativo a largo plazo»

Estudios, como el realizado por investigadores suecos que examinaron muestras de tejido de personas fallecidas, han revelado la presencia de placas de ateroma, es decir,  acumulaciones de lípidos, células inflamatorias las paredes arteriales, en jóvenes con tendencia a la obesidad, evidenciando la influencia directa del sobrepeso en la salud cardiovascular desde una edad temprana. Además, se ha demostrado que la obesidad infantil aumenta significativamente el riesgo de obesidad en la adolescencia y la edad adulta.

En el caso del sobrepeso, donde la evidencia es menos clara, se observa una reducción en la riqueza y diversidad bacteriana en el microbioma intestinal, lo que puede tener implicaciones metabólicas y de salud a corto y largo plazo.

Por lo tanto, es crucial abordar estos problemas de salud desde la infancia y tomar medidas preventivas y terapéuticas de manera proactiva. La intervención temprana en la dieta, el estilo de vida y el cuidado del microbioma intestinal puede marcar una diferencia significativa en la salud y el bienestar a lo largo de la vida.

6. P: ¿Cómo podrían los cambios en los niveles de ácidos grasos de cadena corta, asociados a la abundancia de microbios del género Proteobacteria en la microbiota intestinal de niños con un índice de masa corporal elevado, influir en su salud gastrointestinal y metabólica a largo plazo?

E: El butirato es un ácido graso de cadena corta producido por ciertas bacterias intestinales durante la fermentación de la fibra. Junto con otros ácidos grasos de cadena corta, desempeña un papel importante en el metabolismo y la salud intestinal.

Un desequilibrio de estos ácidos grasos de cadena corta en la proporción de ciertos tipos de bacterias, como un aumento en los firmicutes y una disminución en los bacteroidetes, se ha asociado con la obesidad, pero se observa un retorno gradual a un equilibrio más saludable cuando las personas pierden peso. Pero el butirato no solo proporciona energía, sino que también regula el metabolismo al interactuar con receptores celulares.

Modificar la microbiota intestinal a través de la dieta, el ejercicio, los probióticos o los trasplantes fecales puede tener un impacto positivo en el metabolismo y la salud, especialmente en niños con sobrepeso u obesidad. Ejemplos como la enfermedad de Crohn muestran cómo ciertas dietas pueden cambiar la composición bacteriana intestinal de proinflamatoria a antiinflamatoria.

 P:  ¿Qué consejos les daría a los padres que están preocupados por el peso de sus hijos y quieren adoptar hábitos alimenticios más saludables en casa?  

E: Es importante considerar dos aspectos fundamentales al alimentar a los niños pequeños. Por un lado, debemos tener en cuenta que los bebés de seis meses aún no tienen dientes y pueden tener dificultades para masticar los alimentos sólidos. Aunque la técnica de baby-led weaning puede ser útil para familiarizar al niño con diferentes texturas y sabores, es posible que no ingiera grandes cantidades de alimentos hasta que sea un poco mayor y esté más capacitado para manejar los alimentos.

Por otro lado, es crucial garantizar la seguridad alimentaria de los niños pequeños. Darles trozos de alimentos que puedan atragantarse o que no puedan manejar adecuadamente puede representar un riesgo para su salud. Por lo tanto, es necesario ser cautelosos y proporcionar alimentos adecuados a la edad y habilidades del niño.

En este sentido, es alentador ver cómo se están desarrollando herramientas útiles para los padres. Por ejemplo, se está trabajando en colaboración con psicólogos infantiles de la Universidad de Granada para desarrollar un portal  que brinde a los padres consejos prácticos sobre cómo alimentar a sus hijos, teniendo en cuenta tanto los aspectos nutricionales como los psicológicos,  contribuyendo a mejorar la experiencia de alimentación de los niños pequeños.

P: ¿Hay algún tipo de alimentos específicos que se deberían incluir en la dieta de los niños para promover una microbiota saludable y evitar la obesidad infantil?

E: Cuando hablamos de promover una microbiota intestinal saludable, no nos referimos a un solo tipo de alimento, sino a una dieta completa. Actualmente, numerosos estudios están investigando los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea, que no solo incluye el aceite de oliva, sino una variedad de productos que conforman una alimentación equilibrada.

De hecho, no se trata solo de la dieta mediterránea, sino que otras regiones, como aquellas con dietas atlánticas, también poseen patrones alimenticios saludables adaptados a su entorno y productos disponibles. Por lo tanto, no se trata de un único alimento, sino de un estilo de alimentación completo y saludable.

Por otro lado, es importante reconocer los alimentos que deberíamos consumir con moderación o evitar en exceso. La llamada dieta occidental, rica en grasas saturadas, baja en frutas, fibra y vegetales, y alta en poliinsaturados en exceso, puede alterar la microbiota intestinal y comprometer la salud intestinal en general.

P: ¿Cómo cree que va a repercutir la investigación sobre la microbiota en un plazo de 10 años? ¿Cómo cree que va a evolucionar?

E: Creo que este avance va a ser muy positivo y va a evolucionar de manera favorable por varias razones. En primer lugar, aunque la investigación sobre microbiota lleva tiempo, su relación con la obesidad es más reciente. Sin embargo, desde los años 90 se han realizado estudios que han explorado esta conexión, como aquellos que examinaron el uso de antibióticos en granjas porcícolas y su impacto en la microbiota.

Es alentador ver que estamos aplicando estos conocimientos en el tratamiento de la obesidad infantil a través de tratamientos farmacológicos que modifican la microbiota intestinal. Por ejemplo, se ha demostrado que medicamentos como la metformina, utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico en niños, pueden cambiar la microbiota y fomentar el crecimiento de especies bacterianas que promueven la pérdida de peso.

Recientemente se ha publicado un estudio que explora el efecto de varios fármacos utilizados para la pérdida de peso en relación con la microbiota intestinal. Esto nos está proporcionando información valiosa sobre cómo estos medicamentos no solo afectan al metabolismo, sino también a la composición de la microbiota.

En resumen, aunque no éramos plenamente conscientes de ello en el pasado, ahora estamos empezando a comprender mejor cómo la microbiota intestinal puede influir en la pérdida de peso y cómo podemos aprovechar este conocimiento para desarrollar enfoques más efectivos en el tratamiento de la obesidad.

 P: Recientemente, el sindicato de Enfermería ha solicitado al Ministerio de Sanidad  incluir la figura de enfermera escolar en las estrategias para reducir el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes ¿Cómo considera que esta integración podría impactar en la salud digestiva y metabólica de los jóvenes?

E:  Es cierto que las propuestas y leyes en el ámbito de la nutrición pueden ser beneficiosas en teoría, pero su efectividad se ve limitada por la falta de recursos y apoyo práctico en la implementación. Como mencionas, la presencia de dietistas nutricionistas en centros de salud y otros ámbitos de atención sanitaria es fundamental para respaldar los tratamientos y promover una alimentación saludable. Lamentablemente, esta figura es escasa y en muchos casos inexistente, lo que dificulta la aplicación efectiva de políticas y programas relacionados con la nutrición.

Un ejemplo revelador es la propuesta del ministerio de proporcionar una pieza de fruta a los escolares durante los recreos como alternativa a los dulces industriales. A pesar de la buena intención de esta iniciativa, la falta de infraestructura y recursos impidió su implementación práctica. Como resultado, las buenas intenciones se quedaron en el papel y la propuesta no pudo llevarse a cabo como se había planeado.

Por eso es esencial reconocer que las leyes y propuestas en el ámbito de la nutrición deben ir acompañadas de recursos adecuados, así como de un compromiso real por parte de las autoridades y las instituciones pertinentes. 

Transparencia y bienestar animal, las máximas del animalario de la Universidad de Alicante

El bioterio, el cual forma parte de los Servicios técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, consta de siete salas de reproducción y mantenimiento de roedores y lagomorfos, dos ranarios y varias salas de soporte.

Hoy, 24 de abril, el animalario de la Universidad de Alicante celebra el Día Internacional del Animal de Laboratorio. El centro representa un enclave crucial en la investigación científica y la docencia universitaria.
En un contexto donde la ética y el bienestar animal son prioritarios, el debate sobre el uso de animales en la investigación científica adquiere relevancia. El animalario de la Universidad de Alicante, perteneciente a los Servicios técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante, se compromete con la transparencia y el cuidado ético de los animales bajo su cuidado.

Sala de roedores con condiciones de luminosidad específicas en la que se realiza una investigación del ámbito ocular. Imagen propia.

Las instalaciones albergan siete salas destinadas a roedores, lagomorfos. En su interior el espacio está distribuido con estanterías y terrarios, todos ellos con condiciones ambientales constantemente monitoreadas para garantizar el bienestar de los individuos en estudio. Dos ranarios internos completan la capacidad animal del bioterio. Con una capacidad de más de 150 litros cada uno, dan espacio más que suficiente a las ranas que ahí conviven.

Pecera de anfibios en estudio. Imagen propia.

Las instalaciones gozan de condiciones ambientales constantemente supervisadas para garantizar la seguridad y la vida. El vivario cuenta con un programa de monitoreo las 24 horas del día. “Si el sistema de vigilancia detecta alguna variación en los parámetros, los compañeros de seguridad nos avisan y nos toca venir a solucionarlo, aunque sea un domingo a las 4 de la mañana” comenta Miren Itxaso, uno de los trabajadores del animalario de la Universidad.

Programa de monitoreo 24 horas. Imagen propia

La investigación en el bioterio se rige por una estricta regulación. Cada proyecto debe justificar el uso de animales bajo el principio de los 3Rs: Reemplazo, Reducción y Refinamiento, priorizando siempre alternativas que minimicen el impacto en los individuos. No obstante, “es importante encontrar un balance entre la reducción y la significancia estadística” asegura Sonia Segura, veterinaria a cargo del animalario.


Un Comité de Ética de Investigación, tanto interno como externo, supervisa y garantiza el cumplimiento de las normativas establecidas, asegurando la prevención de riesgos para el personal y los animales. Además, el personal del animalario, clasificado en diferentes rangos de capacitación, garantiza el manejo adecuado de los animales y el diseño de proyectos que respeten su bienestar en todas las etapas de la investigación.

La Universidad de Alicante se compromete a publicar sus resultados de manera transparente, asegurando el cuidado adecuado de los animales de laboratorio y el cumplimiento de rigurosos estándares éticos en su investigación.

Sala de cuidado, limpieza y mantenimiento animal. Imagen propia

En última instancia, el animalario de la Universidad de Alicante y su personal se esfuerzan por garantizar que el uso de animales en la investigación universitaria se lleve a cabo de manera responsable y ética. Se trata a los individuos con el máximo respeto y consideración, cumpliendo con rigurosos estándares de bienestar animal y ética en todas las etapas del proceso. Asimismo, se comprometen a publicar sus resultados de manera transparente, garantizando así el cuidado adecuado de los animales de laboratorio.

El trabajo interdisciplinario en agricultura: una solución ante el cambio climático y la hambruna

La viabilidad del campo lleva años en peligro, sin aparentes soluciones sostenibles para todos los actores involucrados. Investigadores de campos como la genética, la microbiología y la Inteligencia Artificial colaboran para buscar respuestas en la propia naturaleza.

Tallos de maíz secos, condado de Monroe, EE.UU.

Según el último informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el modelo de agricultura actual genera aproximadamente un 22% de los gases de efecto invernadero que se emiten a escala global. Al mismo tiempo, es una de las actividades más afectadas por el cambio climático, con una reducción en la producción que se agrava cada vez más. Sin embargo, estas circunstancias han generado una situación de hambruna que se debe afrontar de forma sostenible. Para poder dar frente a una situación de tal complejidad, un grupo interdisciplinar de científicos se está fijando en el funcionamiento de los ecosistemas desde varios ángulos para conseguir soluciones.

Los últimos años han visto un incremento en proyectos de investigación centrados en la búsqueda de métodos para convertir la agricultura en una actividad más sostenible, así como aumentar la resiliencia de los cultivos. Con esta finalidad, diferentes ramas de la comunidad científica han fijado varios objetos de estudio.

Estos diferentes proyectos se realizan en equipos interdisciplinares, ya que combinan el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la secuenciación genética o el análisis microbiológico. Con la finalidad de centralizar el trabajo y aumentar la colaboración, un grupo de científicos creó el consorcio internacional PlantACT! en 2023. El grupo, que celebró su primera conferencia en Dusseldorf el pasado mes de marzo, aboga por la colaboración personal e institucional, y reclama mayores inversiones para combatir el cambio climático y la crisis alimentaria resultante usando las herramientas de la propia naturaleza.

Una de las líneas de investigación más activas se centra en el estudio de las plantas cultivadas en zonas áridas y semiáridas, para aclarar los mecanismos moleculares que lo permiten transmitir este conocimiento a otros cultivos menos resilientes. También ha ganado importancia el estudio del microbioma del suelo, con su capacidad de modular las respuestas al estrés de las plantas cultivadas. Algunos proyectos piloto, como el NTGC AI Project y CLI Mangrove Project, por el profesor Heribert Hirt, pretenden fortificar los suelos, y con ello, mejorar los cultivos, mediante la adaptación del microbioma para las nuevas circunstancias climáticas.

 Este tipo de iniciativas buscan alejarse del aislamiento de cada una de las especialidades científicas, mientras que los profesionales abogan por un sistema abierto, en el que agricultores, responsables políticos y científicos puedan colaborar para dar soluciones al cambio climático y a la hambruna.

Cáncer de páncreas: dos nuevos métodos para poner en jaque el transcurso de la enfermedad

Científicos españoles, liderados por el Dr. Mariano Barbacid, logran la regresión completa de tumores pancreáticos en modelos animales, un hito sin precedentes en la investigación de esta enfermedad.

De acuerdo con los estudios realizados por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tumores más mortales, con un diagnóstico tardío y una baja tasa de supervivencia. Sin embargo, dos importantes avances del Dr. Mariano Barbacid, jefe del Grupo AXA-CNIO de Oncología Experimental, podrían cambiar el panorama de esta enfermedad.

Según la Dra. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico del cáncer de páncreas. La mayoría de los pacientes no presentan síntomas hasta que la enfermedad está en un estado avanzado, cuando las opciones de tratamiento son limitadas y las tasas de supervivencia son bajas. Para abordar este problema, el Dr. Barbacid y su equipo han desarrollado Panc-SEEK, una prueba de sangre que ha demostrado una precisión del 90% en la detección del cáncer de páncreas en sus etapas I y II.

Etapas del cáncer de páncreas. Fuente: Médica Sur

Panc-SEEK representa un salto cualitativo en la detección temprana del cáncer de páncreas, superando las limitaciones de las técnicas tradicionales como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. A diferencia de estas, Panc-SEEK es un método no invasivo, de bajo costo y con un alto grado de precisión, tal y como demuestran diversos estudios científicos.

Sin embargo, los avances del Dr. Barbacid van más allá de la detección temprana. Su equipo ha logrado un hito sin precedentes: la regresión completa de tumores pancreáticos avanzados en modelos animales. Utilizando modelos de ratón genéticamente modificados, han descubierto que la eliminación simultánea de las proteínas EGFR y c-RAF, dos moléculas vinculadas con la regulación celular, induce la remisión completa del tumor en un alto porcentaje de casos.

Este hallazgo es especialmente significativo porque se ha obtenido en modelos que imitan fielmente la evolución del cáncer de páncreas en humanos. Además, la terapia combinada contra EGFR y c-RAF ha demostrado ser eficaz en 9 de cada 10 sujetos, lo que la convierte en una candidata prometedora para futuros ensayos clínicos.

No obstante, aún hay algunos retos que superar antes de que estos avances puedan ser aplicados en la clínica. Se necesitan nuevos fármacos que bloqueen las moléculas c-RAF para reproducir farmacológicamente los resultados obtenidos en animales. Además, los tumores de páncreas son diversos, hecho que exige el desarrollo de estrategias personalizadas para combatir aquellos tumores que no responden a la terapia combinada.

A pesar de estos desafíos, el trabajo del Dr. Barbacid y su equipo representa un paso adelante significativo en la lucha contra el cáncer de páncreas:

«En el cáncer de páncreas, la realización de un tratamiento personalizado permite ofrecer a cada paciente un fármaco más económico y adecuado para su caso «, afirmó la Dra. María Blasco.

La detección temprana con Panc-SEEK y la terapia combinada contra EGFR y c-RAF podrían marcar un antes y un después en el tratamiento de esta enfermedad, mejorando la calidad de vida de miles de pacientes. Estos avances no solo son un motivo de esperanza para los pacientes con cáncer de páncreas, sino que también representan un hito en la investigación oncológica. El trabajo del Dr. Barbacid y su equipo es un ejemplo de la excelencia científica española y un símbolo del compromiso con la búsqueda de soluciones a uno de los mayores desafíos de la salud global.

Referencias

  • Artículo de Referencia:

Complete Regression of Advanced Pancreatic Ductal Adenocarcinomas upon Combined Inhibition of EGFR and C-RAF. María Teresa Blasco et al (Cancer Cell, 2019). DOI: 10.1016/j.ccell.2019.03.002

  • Estudio realizado por la SEOM:

https://www.genesiscare.com/au/condition/cancer/gastrointestinal-cancer/pancreatic-cancer

  • Artículo donde se hace referencia a la Tomografía computarizada y a la RMN

Gottfried, Jonathan, “Tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear del tubo digestivo”, en la  Lewis Katz School of Medicine at Temple University (2023).

La gran evasión: Tortugas marinas colonizan playas españolas

Las altas temperaturas como consecuencia del cambio climático obligan a las tortugas bobas (Caretta caretta) a modificar sus hábitos de nidificación en el mar Mediterráneo

Los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes, tanto en ecosistemas terrestres como en los marinos. Los nuevos comportamientos de las poblaciones de tortuga boba (Caretta caretta) son un claro ejemplo de ello. Debido a las altas temperaturas derivadas del cambio climático, estos animales están abandonando las costas orientales del Mediterráneo donde históricamente ponían sus huevos. Actualmente, se está observando una nueva tendencia a colonizar las playas occidentales de la cuenca mediterránea para sus nidos. 

Los resultados del estudio realizado por el equipo de Chiara Mancino en 2022 indican que el calentamiento del mar favorecerá la colonización del Mediterráneo occidental durante las siguientes décadas. Mientras tanto, las áreas de nidificación del Mediterráneo oriental se vuelven demasiado calientes.

Las tortugas marinas han sobrevivido drásticos cambios climáticos los últimos 110 millones de años. Por ello, sus mecanismos de dispersión han sido eficaces a lo largo de la evolución. Sin embargo, aún queda por ver si estos mecanismos son lo suficientemente rápidos contra el rápido cambio climático actual.

A pesar de ello, aún hay esperanza. Este tipo de estudios proporcionan una imagen clara de la distribución de la especie. Estos datos deben guiar los esfuerzos de gestión y conservación internacionales. Tal y como indica el estudio “varias acciones potenciales de conservación e investigación pueden considerarse a la luz de nuestros resultados”. En la cuenca del Mediterráneo, la patrulla activa de playas y el control de nidos son esenciales para reducir la mortalidad de las crías.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MEDITERRÁNEO

Según el estudio de Emma C. Underwood, la cuenca del Mediterráneo, que incluye tanto el mar como las costas que lo delimitan, es una de las regiones más vulnerables del mundo. Se ve fuertemente afectada por cambios provocados por el ser humano. Como indica Vogiatzakis en su estudio de 2005, la urbanización y el desarrollo turístico invaden las costas con edificios e infraestructuras. Las actividades humanas, el cambio climático y la sobrepesca amenazan la biodiversidad del Mar Mediterráneo más que cualquier otro mar u océano.

Las elevadas temperaturas derivadas del cambio climático se han convertido en un gran desafío para muchos animales marinos, especialmente para aquellos que migran largas distancias como las tortugas bobas (Caretta caretta).

EN BUSCA DE NUEVOS TERRITORIOS

En el estudio realizado por el equipo de Chiara Mancino en 2022 se recopiló información sobre las zonas de nidificación de las tortugas desde los años 60 hasta 2020. En total, se registraron 666 nidos de tortuga boba en la cuenca del Mediterráneo en el periodo de 57 años.

Históricamente, las tortugas marinas estaban limitadas al este del Mediterráneo. La mayoría de los nidos en los últimos 50 años se han registrado en el Mar Levantino, ocupando las costas de Turquía y Siria. En la década de 1960, los nidos estaban concentrados en el Mar Egeo y el Mar Levantino.

Ubicaciones de anidación de Caretta caretta en la cuenca mediterránea desde 1963 hasta 2020. Por: Chiara Mancino et. al.

Ya en la década de 1970, el desplazamiento hacia el oeste fue evidente, con los nidos ocupando el Mar Egeo y el Mar Levantino, además del Mar Jónico y el Plateau Tunecino (mostrados en las imágenes). Esta tendencia se ha seguido en los últimos años. En la última década (2010-2020), se ha hecho notable el desplazamiento hacia el sur de las costas sicilianas. En conclusión, se observa un desplazamiento de 1298 km al oeste de la ubicación original.

Centros de gravedad por décadas de los nidos de tortugas bobas. Desde la década de 1960 hasta 2020 en el Mar Mediterráneo. Por: Chiara Mancino et. al.

¿YO QUÉ PUEDO HACER?

La acción ciudadana desempeña un papel fundamental en la conservación de las tortugas bobas en España. Actualmente, uno de los mayores retos al que se enfrentan las tortugas bobas es al desconocimiento popular. Hasta esta década, era poco común que las tortugas marinas anidasen en costas españolas. Esto ha cambiado, pero gran parte de la ciudadanía aún no lo sabe. Este desconocimiento supone un grave peligro para las tortugas, por eso, uno de los primeros pasos para su conservación son las acciones de sensibilización medioambiental.

LA TORTUGA BOBA

Tortuga boba (Caretta caretta).

La tortuga boba (Caretta caretta) es la especie de tortuga marina más abundante del mar mediterráneo, y la más común en costas españolas. Al igual que las otras 6 especies de tortugas marinas, se encuentra bajo cierto grado de amenaza según la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Esta especie está protegida en España tal y como indica la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su época de reproducción (de mayo a junio) las tortugas marinas abandonan su medio acuático para depositar sus huevos en nidos que cavan en la arena de las costas.

¿Qué hago si veo una tortuga marina?

La nidificación de las tortugas marinas es un evento que ocurre durante la noche durante los meses de mayo a julio. La hembra abandona el medio marino para adentrarse en las playas. Este proceso suele durar 1 o 2 horas. Una vez finalizado, la tortuga regresa al mar. Es muy importante no molestarla durante este proceso. Si tienes la suerte de presenciarlo, recuerda cómo actuar:

  • Llama al 112.
  • No toques ni molestes al animal.
  • Evita las fotos con flash y la iluminación artificial.
  • Mantén una distancia mínima de 30 metros.

Llamando al 112 se activa el protocolo de la Red de Varamientos. Este procedimiento es esencial en caso de encontrarse con una tortuga marina, su rastro o su nido. De esta forma, los expertos de la región podrán hacerse cargo del animal. La colaboración de todos es esencial para proteger a estos animales.

Protocolo de actuación en caso de avistar un varamiento.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Según las Naciones Unidas, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones del clima. El cambio climático actual se distingue por su gran rapidez y magnitud.  

Este fenómeno está causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Son consecuencia de numerosas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la producción agrícola. Estos gases actúan como una manta alrededor de la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Estos cambios tienen impactos significativos en la biodiversidad, la salud pública y la economía global.

Bea Carretero Delgado, delegada en HealthCare: “Una buena rutina de higiene íntima es esencial para la salud femenina”

 El laboratorio Cumlauden Lub lanza un nuevo complemento alimenticio para mejorar los problemas de la microbiota vaginal

En honor al Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, la Farmacia L’españoleto, ubicada en la ciudad valenciana de Xàtiva, se convirtió en el escenario de una charla dirigida a mujeres adultas. En esta sesión, realizada el pasado 23 de febrero, la experta Bea Carretero Delgado enfatizó la importancia crucial de crear una rutina de higiene íntima para mejorar la salud de las mujeres. Así como resaltó los principales cuidados con el  enfoque vital de este evento centrado en el empoderamiento y el bienestar femenino, de la mano del laboratorio Cumlauden Lab.

Bea Carretero Delgado hablando sobre higiene íntima y cuidados | Imagen propia

La experta Bea Carretero Delgado, especializada en salud íntima, compartió conocimientos bajo el lema: «Tener una buena rutina de higiene íntima es lo más importante». Enfatizó la relevancia de adoptar prácticas adecuadas para prevenir problemas como la sequedad, que pueden desencadenar molestias como picores y heridas internas. Carretero destacó: «Los médicos suelen confundir la sequedad vaginal con enfermedades vaginales como la Candidiasis», lo que puede provocar diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados.

Carretero advirtió sobre el uso de jabones con un pH inapropiado para la zona íntima, recomendando el empleo de productos con pH neutro para evitar la sequedad y los picores, y mejorar la calidad de las relaciones sexuales. También hizo hincapié en el uso de la ropa interior, sugiriendo el cambio frecuente de prendas para prevenir posibles infecciones. Asimismo, explicó diversas formas de cuidar la zona íntima, tanto externa como internamente, mediante productos específicos como óvulos y limpiadores internos que evitan rojez, sequedad o picor.

En cuanto a la alimentación, el laboratorio Cumlauden ha desarrollado recientemente un probiótico innovador beneficioso para la microbiota vaginal e intestinal. Este probiótico refuerza la microbiota ante posibles desequilibrios, estimulando el crecimiento de bacterias como los lactobacilos, lo que aumenta las defensas de la vagina. Además, posee propiedades hidratantes y antiinflamatorias que benefician el desarrollo de la microbiota.

Ana López, asistente al evento, compartió su experiencia sobre la importancia de los probióticos para equilibrar la microbiota vaginal. «Tengo picores al orinar, incluso no tengo ovario, me lo quitaron hace 20 años. Me aconsejaron seguir una buena dieta, pero recientemente descubrí que tengo la microbiota alterada. Empecé a tomar probióticos y he mejorado notablemente», relató López.

Además de la higiene y la alimentación, se abordó el tema de la menopausia y la importancia de la nutrición y los suplementos alimenticios para aliviar síntomas como los sofocos, mejorar el estado de ánimo y conciliar el sueño.

Durante el evento, se resaltó la importancia de instruir a las mujeres jóvenes acerca del cuidado del suelo pélvico desde una edad temprana, con el propósito de que lleguen a la adultez con conocimientos esenciales. Se trató el tema del período posparto y la incontinencia urinaria como una preocupación común entre las mujeres, destacando que puede ser eficazmente gestionada mediante la práctica de ejercicios específicos. Bea Carretero enfatizó la relevancia de realizar actividades como el Pilates, que fortalece suavemente los músculos pélvicos y mejora la postura. Además, mencionó los beneficios de los ejercicios de Kegel, que ofrecen una solución práctica y accesible. Y añadió: «Estas medidas preventivas no solo contribuyen a prevenir la incontinencia urinaria, sino que también permiten disfrutar plenamente de la maternidad sin restricciones».

También en el ámbito educacional, se hizo un llamado a mejorar la educación en salud íntima y a prestar mayor atención y concienciación en torno a este aspecto vital de la salud de la mujer, cultivando en las mujeres una conciencia mucho más positiva sobre su cuerpo y erradicando frases como: “Mi madre me dijo que tener sequedad vaginal es lo normal” o “La regla es un tabú”.

En esta actividad, Carretero expresó: «El diálogo acerca de la salud íntima femenina es crucial, como evidencia el lamentable caso de la falta de atención en la historia». Por otro lado, Ana López expresó su agradecimiento a la farmacia por organizar este evento y resaltar la importancia de que tanto mujeres como hombres aborden estos temas, se eduquen y reconozcan la relevancia de la salud íntima en todos los aspectos de la vida de la mujer, ya sea social, personal, profesional o sexual.